گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
Home / Tin Tức / Khái niệm về hàm và cú pháp gọi lại hàm trong PHP

Khái niệm về hàm và cú pháp gọi lại hàm trong PHP

Để không phải code nhiều lần mỗi khi cần sử lý hoặc làm một việc gì đó nhiều lần trong dự án của mình thì PHP có hỗ trợ người lập trình có thể tự định nghĩa những hàm có khả năng gọi ra nhiều lần trong web.Việc này vừa tích kiệm thời gian code và giúp cho lập trình viên có thể kiểm soát được mã nguồn một cách tốt nhất.

xay-dung-ham-trong-php

1, Cách tạo hàm tự định nghĩa

Khai báo với cú pháp:

function functiono_name()

{

//Mã Lệnh cần thực thi

}

Tên hàm bạn có thể khai báo bằng bất kỳ những kí tự nào như số, chữ, dấu gạch chân nhưng bắt buộc phải bắt đầu từ chữ cái và dấu gạch dưới

Ví dụ:

<?php

function name()

{

$name= array(“Kenny”, “Jiro”, “Calvin”, “Gillian”);

foreach ($name as $test)

{ echo “$test<br>”; }

}

name();

?>

Tham khảo thêm: Bộ tài liẹu khóa học lập trình android

2,Định nghĩa hàm với những tham số

Cú pháp:

function function_name($gt1,$gt2)

{

//Hành động cần thực thi

}

 

Ví dụ:

<?php

function indulieu($text)

{

echo “$text<br>”;

}

indulieu(“welcome”);

indulieu(“who are you ?”);

?>

Xem thêm: Địa chỉ học lập trình ios ở đâu tốt nhất

3, Hàm định nghĩa ra và có giá trị trả về

Cú pháp thực thi:

function function_name(Có hoặc không có đối số)

{

//Thực thi lệnh

return giá trị;

}

 

Ví dụ:

<?php

function tinhtong($a,$b)

{

$total=$a+$b;

return $total;

}

echo tinhtong(19,31)

?>

4, Cách thức gọi lại hàm trong ngôn ngữ

Trong PHP cho phép bạn có thể gọi lại nhiều hàm và cho phép gọi lại file.VD như sau include(“URL đến file”), require(“URL đến 1 file”)

Trong ngôn ngữ PHP cho phép bạn có thể gọi lại file ví dụ như hàm include(“URL đến file”), require(“URL đến file”) hoặc include_once(),require_once().2 hàm này giúp bạn gọi lại hàm nhưng chúng chỉ gọi duy nhất lại 1 lần.

Ví dụ:

Tạo file top.html với nội dung:

 

<html><head><title>Welcome to you</title></head>

<body>

<table border=1 width=700>

<tr><td colspan=5 align=center>Banner</td></tr>

<tr>

<td align=center> Home </td>

<td align=center> News </td>

<td align=center> Music </td>

<td align=center> Download</td>

<td align=center> Contact</td></tr>

Tạo file body.html với nội dung:

 

<tr><td colspan=5 align=center>

Noi dung website

</td>

</tr>

Tạo file bottom.html với nội dung:

 

<tr>

<td colspan=5 align=center> Copyright@ abc.com</td>

</tr>

</table>

</body>

</html>

Tạo trang index.php với nội dung:

<?php

include(“top.html”);

include(“body.html”);

include(“bottom.html”);

?>

Tổng kết bài học này:

Khi học xong bài này chắc chắn các bạn sẽ có những kiến thức cơ bản về cách sử dụng và gọi lại hàm trong php mà không cần phải mất chi phí tham gia các khoa hoc lap trinh php ở một trung tâm nào cả.Trong nhưng ứng dụng lập trình thực tế thi việc sử dụng lại các hàm đóng vai trò rất quan trọng bởi nó giúp mã nguồn của bạn sử dụng được logic hơn dễ dàng sử dụng hơn và dễ dàng chỉnh sửa.Việc sử dụng lại hàm sẽ tùy biến hơn  là viết trực tiếp lại từng hàm.

About Hồng Sơn

Check Also

Dove Acquistare Topiramate Nei Negozi * Farmacia canadese Health Care

Dove Acquistare Topiramate Nei Negozi Valutazione 4.8 sulla base di 90 voti. Dove Acquistare Topiramate …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *