گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
Home / Tin Tức / Hướng dẫn cách xử lý giá trị dữ liệu trong PHP

Hướng dẫn cách xử lý giá trị dữ liệu trong PHP

Php là một nền tảng code quan trọng giúp bạn có thể xử lý những dữ liệu tương tác từ form của người dùng đăng ký về.Những xử lý giúp đưa thông tin của khách hàng vào cơ sở dữ liệu một cách nhanh nhất.Nhưng để có thể đưa được những dữ liệu từ form vào trong cơ sở dữ liệu PHP thì cần form cần đáp ứng một số yêu cầu, quy định chung sau.

Đầu tiên chúng ta cần phân tích thẻ form trong HTML như sau:

 xu-ly-du-lieu-trong-form-php

Thông qua hình ảnh trên chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy răng form gồm có:

+ Tên của form để dễ dàng tách được dữ liệu từng form khác nhau.

Action: hành động chuyển tiếp đến link xử lý.

Method: Là phương thức truyền tải bao gồm POST và GET.

xu-ly-du-lieu-trong-form-php-2

Ví dụ sau:

Chúng ta có thể nhận thấy đoạn code sau thức hiện các lệnh sau.

Khi khách hàng nhập usernam vào thì chúng ta chuyển web đến trang check.php để xử lý thông tin.Với phương thức POST bạn sử dụng tên form là reg.Với giá trị chúng ta gửi là username vừa nhập vào

Vậy làm sao chúng ta có thể lấy giá trị nhập liệu vào ?

Trong lập trình PHP chúng ta có thể lấy được giá trị thông qua 2 phương thức là POST và GET.

Đới với POST ta có : $_POST[‘Giá trị’]

 

Đối với GET ta có : $_GET[‘Giá trị’]

 

Với đoạn code trên ta lấy được biến là : $_POST[‘username’];

Username là tên của field mà người sử dụng nhập liệu vào.

 

1 Phương thức GET:

 Phương thức GET dùng để lấy dữ liệu từ form nhập liệu vào.Nhưng nhiệm vụ chính của nó là lấy nội dụng trong trang dữ liệu từ web server về.

Ví dụ:

Với url sau: shownews.php?id=50

Vậy với trang shownews ta dùng hàm $_GET[‘id’] sẽ được giá trị là 50.

2- Phương thức POST:

Phương thức POST sử dụng để lấy dữ liệu từ form và sau đó đưa chúng lên server nghĩa là đưa thông tin người dùng vào cơ sở dữ liệu.

Ví dụ:

Chúng ra tạo 1 trang HTML với các form nhập liệu vào như Họ và tên và tiếp theo sử dụng 1 file php để đưa ra thông tin họ tên người dùng nhập liệu

Xem thêm:Cách thức tự học lập trình ios

Đáp Án:

Tạo file userform.htm với nội dung sau:

 xu-ly-du-lieu-trong-form-php-2

Tạo file processform.php để xuất ra dữ liệu

xu-ly-du-lieu-trong-form-php-3_files

Tổng Kết:

Học xong bài này các bạn có thể tự tin nắm vữa kỹ thuật truyền đạt lấy và đưa thông tin vào qua php.Đối với các web động đây là một phần không thể thiếu.Chúng ta kiểm tra tính hợp lẹ của người dùng thông qua tùy biến trong mã php.

 

Bài tập áp dụng :

Chúng ta tạo ra 1 web có các form đăng ký như user, password.Người dùng sẽ nhập thông tin mà họ muốn đăng ký vào với user =  admin, pass = 12345 thì đưa sang 1 trang khác là welcome còn nếu sai thì sẽ đưa ra thông báo lỗi hoặc thông báo nhập lại

Đáp án:

Tạo trang login.html với nội dung sau:

xu-ly-du-lieu-trong-form-php-4_files

Tiếp tục tạo trang checklogin.php với nội dung sau:

xu-ly-du-lieu-trong-form-php-5_files

-> Lớp đào tạo 


khóa học php tại hà nội

About Hồng Sơn

Check Also

Cracking The Keto Pills Secret

Be certain that they ‘re not offered in a Dallas airport. keto diet pills are …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *