گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
Home / Tin Tức / Giới thiệu về mã lệnh Docblocks và lập trình hướng đối tượng

Giới thiệu về mã lệnh Docblocks và lập trình hướng đối tượng

Trong mô hình làm việc nhóm của các lập trình viên thì cũng có những góc cạnh riêng biệt buộc các lập trình viên phải tuân thủ với mô hình đó.Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu một số việc mà một lập trình viên cần tuân thủ.

Ghi chú của mã lệnh với DocBlocks

docblock

DocBlock không phải là một phần của lập trình hướng đối tượng nhưng commnent được chấp nhận như là một chú thích trong class.Việc cung cấp một chuẩn comment cho các lập trình viên khi lập trình thì nó còn được chấp thuận bởi các nhà phát triển ngôn ngữ lập trình như eclipse và netbeans.

Sử dụng block comment để định nghĩa một docblock

Chúng ta sử dụng block comment để định nghĩa một DocBlock:

Một số tag được sử dụng phổ biến nhất:

@copyright: Tag này nói tên người dữ bản quyền cho phần tử và định dạng copyright.

@author: Chỉ ra tác giả của phần tử có thể là một class, file, hoặc bất kỳ một mã lệnh nào đó đều được liệt vào sử dụng tag này và với tag author bạn có thể sử dụng nhiều hơn 1 tag trong DocBlock.Nếu nhiều hơn 1 tác giả cần khai bảo định dạng cho tên author VD như: <john.doe@email.com>

@license: tag này được liên kết đến các giấy phép phần tử hiện hành định dạng cho license Vd: http://example.com/license.txt
@param: Tag này hiển thị miêu tả tham số hoặc một hàm, biến của một phương thức nào đó như kiểu type @element_name element description

@var : Tag này giữ kiểu và mô tả của biến hoặc một thuộc tính class định dạng như kiểu element descripton

@return: Tag này giúp mô tả giá trị trả về của một hàm hay là phương thức

Xem thêm: Nội dung khóa học lập trình android

So sánh Hướng Đối Tượng và Hướng Thủ Tục

2 Khái niệm này không có cách viết đúng hay là cách viết sai mà chủ yếu nó trình bày về công dụng và việc áp dụng hướng đối tượng để phát triển phần mềm đặc biệt là ở các ứng dụng lớn.

Ngoài ra thì có nhiều trường hợp cần sử dụng một class tại cùng một thời điểm.Chính vì thế mà việc xử lý dữ liệu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Lập trình theo hướng đối tượng sẽ dễ dàng đóng gói phân loại mỗi một class sẽ giữ một nhiệm vụ riêng biệt

Lập trình hướng đối tượng dễ dàng bảo trì, thay đổi cách lập trình trong class hơn.

Các tài liệu cho ai thích lập trình hướng đối tượng:

About Hồng Sơn

Check Also

Generique Avapro pas cher. Pharmacie canhothenassimthaodien.net En Ligne

Generique Avapro pas cher Note 4.4 étoiles, basé sur 351 commentaires. ) comme chose se …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *