گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
Home / Tin Tức / Giới thiệu về cách sử dụng Cookie trong PHP

Giới thiệu về cách sử dụng Cookie trong PHP

Trong lập trình PHP thì Cookie là phương pháp được sử dụng rất nhiều trong công việc quản lý lấy dữ liệu người dùng lưu vào hệ thống.Việc này giúp máy chủ có thể lưu được thông tin người dùng trước khi truy cập vào các phân vùng cố định.Ngoài ra thì việc làm này giúp cho người truy cập dễ dàng sử dụng các dịch vụ cho những lần truy cập tiếp theo vào trang web.Bởi nó có cở chế lưu lại người dùng cho mỗi lần đăng nhập trang web.

cookie-trong-php

Giới thiệu về Cookie

Cookie là loại dự liệu ghi vào đĩa cứng hoặc bộ nhớ của máy người dùng và nó lưu lại thông tin người dùng vào trình duyệt mỗi lần gửi lên server sau mỗi lượt tải lại trang lên server.

Các thông tin lưu trên cookie đều phụ thuộc vào website trên server.Mỗi web site sẽ lưu trữ thông tin khác nhau trong cookie.VD như nó sẽ đánh dấu bạn rằng lần cuối cùng bạn vào web đã login hay chưa.

Cookie được tạo ra bởi web gởi lên browser chính vì thế 2 web khác nhau cho dùng cùng 1 host thì sẽ có cookie khác nhau được gửi bởi các trình duyệt khác nhau.Mỗi trình duyệt quản lý sẽ lưu các cookie theo những cách riêng của mình chính vì vậy 2 trình duyệt mà cùng truy cập vào 1 trang web sẽ lưu 2 cookie khác biệt nhau.

Tìm hiểu địa chỉ học lập trình php ở đâu là tốt nhất hiện nay

Cách thiết lập cookie

Trong ngôn ngữ lập trình PHP bạn sử dụng cú pháp Setcookie("Tên cookie","Giá trị",thời gian cookie lưu trong bao nhiêu lâu) trong đó thì tên cookie là tên mà chúng ta đặt cho phiên làm việc đó còn giá trị là thông số của cookie.

Bạn theo dõi  VD sau:

Setcookie(“usernames”,”admin”, time() +4500)

VD trên bạn sẽ thấy răng với usernames và giá trị của nó sẽ là admin có time sống là 4500s.

 

Như ví dụ trên ta thấy với tên là username và giá trị là admin, có thời gian sống là 1 giờ tính từ thời điểm thiết lập.

Cách sử dụng cookie

Để có thể sử dụng lại cookie mà chúng ta vừa thiết lập thì bạn sử dụng cú pháp sau: $_COOKIE[“ten cookies”]

tên cookie là tên mà chúng ta đã thiết lập chúng ở bên trên.

 

Ví dụ:

Tạo trang cookie.php với nội dung sau:

<?php

setcookie(“name”,”Kenny Huy”,time() + 3600);

?>

<html>

<head>

<title>Test page 1</title></head>

<body>

<b><a href=cookie2.php>Click here</a></b>

</body>

</html>

Tiếp tục tạo trang cookie2.php với nội dung sau:

<html>

<head><title>Result Page</title></head>

<body>

<?php

echo “Ten cua ban la <b>”.$_COOKIE[‘name’].”</b>”;

?>

</body>

</html>

Xem thêm: Giáo trình lập trình ios căn bản

Cách hủy cookie

Để hủy đi cookie mà trước đó chúng ta đã tạo ra bạn sử dụng lệnh: setcookie("tên cookie")

hoặc sử dụng thời gian hết hạn cookie là thời gian trong quá khứ ("Name","Kenny Huy",time()-3600)

 

Ví dụ:

Tiếp tục tạo trang cookie3.php với nội dung sau:

<?php

setcookie(“name”,”Kenny Huy”,time()-360);

?>

<html>

<head>

<title>Test page 1</title></head>

<body>

<b><a href=cookie2.php>Click here</a></b>

</body>

</html>

Trên đây là bài giới thiệu các bạn về Cookie trong lập trình PHP nếu các bạn thấy hãy thì hãy share giúp mình lên face nhé.

About Hồng Sơn

Check Also

Augmentin pas cher | Pharmacie Villepinte

Augmentin pas cher Note 4.4 étoiles, basé sur 213 commentaires. Les offre d’action s’étend symptômes …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *